Veřejná zakázka: Zpracování pasportů města Boskovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 124
Systémové číslo: P19V00000008
Evidenční číslo zadavatele: 007/2019
Spisová značka: SMBO 5522/2019 OKT
Datum zahájení: 03.04.2019
Nabídku podat do: 29.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování pasportů města Boskovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů na pozemcích ve vlastnictví zadavatele na katastrálním území Města Boskovice.

Jedná se o zpracování celkem 4 pasportů majetku města Boskovice:
- pasport zeleně (včetně inventarizace stromů),
- pasport místních komunikací a dopravního značení,
- pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti),
- pasport mobiliáře města včetně separačních míst.

Veškeré pasporty musí být zpracovány a předány jak v listinné tak i v elektronické podobě (v pdf a v digitální vektorové podobě ve vektorovém formátu ESRI SHP v souřadném systému S-JTSK včetně vyplněných tabulek atributů). Jedná se o státní souřadný systém, otevřený formát, který je kompatibilní s geografickým systémem zadavatele.


Zadavatel na základě těchto klíčových aktivit rozdělil veřejnou zakázku na čtyři části:
1. část – pasport zeleně (včetně inventarizace stromů)
2. část – pasport místních komunikací a dopravního značení
3. část - pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti)
4. část - pasport mobiliáře města včetně separačních míst

Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1a až 1d Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4a až 4d této výzvy (pro každou část).

Podrobněji jsou podmínky stanoveny ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, které jsou ke stažení.

Akce je spolufinancována z OPZ v rámci projektu Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města Boskovice; CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007402

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Boskovice
 • IČO: 00279978
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 4/2
  68018 Boskovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634839

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy