Veřejná zakázka: Část 3 - pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 127
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování pasportů města Boskovice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti)

Stručný popis předmětu:
Zpracování pasportu budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti)
Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1c Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4c této výzvy.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy