Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
podlimitní Hodnocení 17.03.2021 12.04.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace ul. Milánovy
podlimitní Hodnocení kvalifikace 08.03.2021 31.03.2021 09:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Boskovice 2021
podlimitní Hodnocení 04.02.2021 23.02.2021 13:00
Ekonomicko-provozní zhodnocení klíčových faktorů zajišťování zdravotních služeb ve městě Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 18.11.2020 09:00
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
podlimitní Zadáno 29.09.2020 08.12.2020 10:00
Zbudování technického zázemí v areálu domova pro seniory, MSSS Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 30.09.2020 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 21.05.2020 09:00
Velkoplošné opravy chodníků 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 16.04.2020 10:00
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
nadlimitní Zadáno 04.03.2020 22.04.2020 10:00
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
podlimitní Zadáno 19.02.2020 04.05.2020 09:00
Dodávka tonerů 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 27.02.2020 10:00
Stavební úpravy smuteční obřadní síně III. etapa – fasáda zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace v Mladkově-Nová ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 09:00
Oprava stupaček ZTI, Bytový dům Wolkerova 2, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 05.02.2020 10:00
Zakoupení rolby na úpravu ledové plochy
podlimitní Zadáno 09.10.2019 25.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››