Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odpadové hospodářství a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích
nadlimitní Prokazování kvalifikace 30.11.2021 31.12.2021 10:00
Nákup nového vozu pro KZMB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2021 19.11.2021 10:00
Dodávka kancelářských potřeb - 2021
podlimitní Vyhodnoceno 27.10.2021 15.11.2021 00:00
Údržba veřejné zeleně v Boskovicích - 2021
nadlimitní Hodnocení 25.08.2021 18.10.2021 09:00
Demolice a odstranění objektů bývalého hotelu Velen
podlimitní Zadáno 06.05.2021 21.05.2021 18:00
Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice“ –I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 05.05.2021 09:00
Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
podlimitní Zadáno 17.03.2021 12.04.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace ul. Milánovy
podlimitní Zadáno 08.03.2021 14.06.2021 09:00
Velkoplošné opravy chodníků 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 24.03.2021 10:00
STL plynovod – plynofikace obce Vratíkov – projektová dokumentace pro územní řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 09:00
Dodávka tonerů 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace a chodníku - Bačov Kolomaznice - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 18.02.2021 09:00
Ekonomicko-provozní zhodnocení klíčových faktorů zajišťování zdravotních služeb ve městě Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 18.11.2020 09:00
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
podlimitní Zadáno 29.09.2020 08.12.2020 10:00
Zbudování technického zázemí v areálu domova pro seniory, MSSS Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 30.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››