Profil zadavatele: Město Boskovice

  • Název: Město Boskovice
  • IČO: 00279978
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 4/2
    68018 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 634839
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279978

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy služebny MP – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2022 04.01.2023 09:00
„Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2022 29.11.2022 00:00
Protipovodňová opatření města Boskovice
podlimitní Zadáno 23.11.2022 09.12.2022 10:00
2. kinosál KZMB - Dodávka digitálního dataprojektoru s ozvučením
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 15.11.2022 09:00
Úprava projektové dokumentace - Městská knihovna s komunitním centrem v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 28.06.2022 09:00
NB – novostavba parkovacích ploch, komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 29.06.2022 09:00
Dodávka HW a SW pro město Boskovice - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 16.06.2022 08:00
Rekonstrukce zahrady MŠ Lidická – plocha s pryžovým povrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 08.06.2022 09:00
Rekonstrukce komunikace a chodníku - Bačov Kolomaznice - II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 14.06.2022 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Nám. 9. května – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 08.06.2022 09:00
Výstavba mostu u Šmelcovny
podlimitní Zadáno 18.05.2022 08.06.2022 08:00
Oprava místní komunikace 35c na ulici Švermova v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 30.05.2022 09:00
Velkoplošné opravy chodníků 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 06.04.2022 10:00
Stavební úpravy – Nová služebna Městské policie Boskovice – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 23.03.2022 09:00
Oprava spodní části střechy Rezidence
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 15.03.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››