Profil zadavatele: Město Boskovice

  • Název: Město Boskovice
  • IČO: 00279978
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 4/2
    68018 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 634839
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279978

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propojení ulic Nádražní a Štefánikova v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Velkoplošné opravy chodníků 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 14.03.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace investičního záměru stavby „Komunitní centrum s knihovnou"
podlimitní Zadáno 02.03.2018 20.03.2018 13:00
Rekonstrukce letního kina, Boskovice – hlediště – 2. etapa
podlimitní Zadáno 01.03.2018 19.03.2018 13:00
Rekonstrukce návsi v Mladkově
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 14.02.2018 10:00
Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice – Doubravy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 09.01.2018 10:00
NB – Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu včetně osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 15.01.2018 10:00
Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu čís. pop. 1295/3, Jiráskova ulice v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 10.11.2017 13:00
Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 27.11.2017 10:00
Pořízení nového objednávkového rezervačního a vyvolávacího informačního systému pro Město Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 30.10.2017 09:00
ZATIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A INFORMAČNÍHO CENTRA BOSKOVICKO
podlimitní Zadáno 13.10.2017 31.10.2017 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ OBJEKTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA BOSKOVICE
podlimitní Zadáno 02.10.2017 23.10.2017 10:00
DODÁVKA TIŠTĚNÉHO PERIODIKA MĚSTA BOSKOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 18.09.2017 10:00
DODÁVKA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU PRO MĚÚ BOSKOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 06.09.2017 13:00
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››