Profil zadavatele: Město Boskovice

  • Název: Město Boskovice
  • IČO: 00279978
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 4/2
    68018 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 634839
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279978

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tonerů 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace a chodníku - Bačov Kolomaznice - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 18.02.2021 09:00
Ekonomicko-provozní zhodnocení klíčových faktorů zajišťování zdravotních služeb ve městě Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 18.11.2020 09:00
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
podlimitní Zadáno 29.09.2020 08.12.2020 10:00
Zbudování technického zázemí v areálu domova pro seniory, MSSS Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 30.09.2020 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 21.05.2020 09:00
Velkoplošné opravy chodníků 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 16.04.2020 10:00
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
nadlimitní Zadáno 04.03.2020 22.04.2020 10:00
Stavební úpravy smuteční obřadní síně III. etapa – fasáda zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace v Mladkově-Nová ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 09:00
Oprava stupaček ZTI, Bytový dům Wolkerova 2, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 05.02.2020 10:00
Obnova požárního a poplachového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 14.10.2019 10:00
Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa
podlimitní Zadáno 30.08.2019 20.09.2019 11:00
Boskovice, Růžové náměstí, Úprava vnitrobloku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 13.09.2019 10:00
Oprava hlavních rozvodů elektroinstalace, Bytový dům Wolkerova 2, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 13.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››