Profil zadavatele: Město Boskovice

  • Název: Město Boskovice
  • IČO: 00279978
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 4/2
    68018 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 634839
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279978

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Půdní vestavba sociálních bytů, Masarykovo nám. č.p. 29/28, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 14.08.2018 10:00
„Modernizace elektronické spisové služby a ekonomického systému města Boskovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 07.08.2018 10:00
"Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – vybavení učeben – AV technika a pomůcky, vybavení odborných učeben a dalších prostor školy nábytkem a zajištění konektivity
nadlimitní Zadáno 29.06.2018 13.08.2018 09:00
DODÁVKA HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 16.07.2018 10:00
Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice-Nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 12.06.2018 10:00
Pořízení nového IS platební terminál
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 31.05.2018 09:00
Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace, ul.Rovná Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 02.05.2018 10:00
Zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě „Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 16.04.2018 13:00
Zpracování projektové dokumentace „Technická infrastruktura a komunikace – Lokalita za nemocnicí“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 16.04.2018 10:00
Rozšíření vybavení stávající kuchyně a vybavení výdejny stravy MŠ Bílkova, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 03.04.2018 13:00
Dodávka vnitřního vybavení MŠ Bílkova, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 05.04.2018 09:00
Pořízení nového informačního systému Servicedesk, portálového řešení (DMS), informačního systému pro evidenci a správu IT majetku (Asset management) a potřebného HW/SW pro Město Boskovice
nadlimitní Zadáno 15.03.2018 20.04.2018 09:00
"Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání" stavební část
podlimitní Zadáno 15.03.2018 20.04.2018 10:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 14.03.2018 09:00
Oprava střechy zámeckého skleníku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 19.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››