Veřejná zakázka: NB – novostavba parkovacích ploch, komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 221
Systémové číslo: P22V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 20/2022
Spisová značka: SMBO 13313/2022 OKT
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 29.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NB – novostavba parkovacích ploch, komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem investora je zřízení dočasné parkovací plochy v areálu Nemocnice Boskovice na stávající betonové ploše v blízkosti kotelny. Plocha v současné době slouží k parkování. Jedná se o rovinatou plochu. Příjezd na staveniště je zajištěn z jihozápadní strany z ulice Janáčkova po vnitroareálových asfaltových komunikacích. Jedná se již o druhou etapu realizace dočasných parkovacích ploch. Navržena je oprava stávající plochy tak, aby umožňovala bezpečné parkování. Stávající plocha bude rozdělena na dvě části, kdy jedna část bude zpevněna betonovým povrchem. Toto řešení je navrženo za účelem zvýšení únosnosti, protože pod povrchem se nachází původní pásové dopravníky, které dříve zásobovaly kotelnu uhlím. Před provedením betonového povrchu bude provedeno ubourání nadzemních železobetonových objektů a zasypání šachet. Dále budou osazeny obruby za účelem oddělení povrchu pro parkování a povrchu komunikace.
Druhá část, která se nachází v ploše bývalých buněk pro zařízení staveniště, bude proveden povrch z betonové dlažby. V rámci této etapy bude provedena úprava povrchu parkovací plochy vytvořené v I. Etapě, která proběhla v 2. pol. roku 2021. Stávající plocha bude doplněna asfaltovým recyklátem a osazena obrubami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Boskovice
 • IČO: 00279978
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 4/2
  68018 Boskovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634839

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky