Veřejné zakázky města Boskovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Boskovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sportovní hala Boskovice – Správce stavby
Město Boskovice
podlimitní Hodnocení 03.07.2024 22.07.2024 10:00
Úsekové měření rychlosti vozidel ve městě Boskovice
Město Boskovice
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 02.08.2024 10:00
Rekonstrukce kotelny K 404 Na Vyhlídce v Boskovicích
Služby Boskovice,s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 12.06.2024 09:00
Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa
Město Boskovice
nadlimitní Hodnocení 09.04.2024 14.05.2024 10:00
Architektonická soutěž na sportovní areál Červená zahrada
Město Boskovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2023 20.09.2023 15:00
všechny zakázky