Veřejné zakázky města Boskovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Boskovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice a odstranění objektů bývalého hotelu Velen
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 21.05.2021 18:00
Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 12.04.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace ul. Milánovy
podlimitní Hodnocení kvalifikace 08.03.2021 31.03.2021 09:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Boskovice 2021
podlimitní Hodnocení 04.02.2021 23.02.2021 13:00
Zpracování pasportů města Boskovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2019 29.04.2019 10:00
všechny zakázky