Profil zadavatele: Služby Boskovice,s.r.o.

  • Název: Služby Boskovice,s.r.o.
  • IČO: 26944855
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_195.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny K 404 Na Vyhlídce v Boskovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 12.06.2024 09:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025-31.12.2025 - Závěrkové listy, písemná zpráva zadavatele
podlimitní Zadáno 11.03.2024 11.03.2024 15:00
Recyklace prací vody v lázních v Boskovicích
podlimitní Zadáno 03.10.2022 21.10.2022 09:00
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
podlimitní Zadáno 19.02.2020 04.05.2020 09:00
Zakoupení rolby na úpravu ledové plochy
podlimitní Zadáno 09.10.2019 25.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016