Profil zadavatele: Město Boskovice

  • Název: Město Boskovice
  • IČO: 00279978
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 4/2
    68018 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 634839
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279978

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
eGovernment Boskovice
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 18.03.2024 09:00
Boskovice – ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace
podlimitní Hodnocení 31.01.2024 20.02.2024 10:00
Koncepce rozvoje dopravy města Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 25.01.2024 10:00
SW pro zpracování přestupků v dopravě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2023 02.11.2023 11:00
Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP – stavební práce
podlimitní Zadáno 12.07.2023 31.07.2023 10:00
Tisk radničního periodika Boskovický zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 07.08.2023 10:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 25.07.2023 10:00
Výměna ventilů a regulačních hlavic topných těles budov MěÚ Boskovice a zavedení systému dálkové regulace teplot
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 10.07.2023 10:00
Architektonická soutěž na sportovní areál Červená zahrada
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2023 20.09.2023 15:00
Rekonstrukce ulice Na Skalce
podlimitní Zadáno 07.06.2023 23.06.2023 10:00
Modernizace scénického osvětlení v Sokolovně v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 19.06.2023 10:00
Zpracování energetického auditu pro město Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 08.06.2023 10:00
Realizace zelené střechy MŠ Komenského v Boskovicích
podlimitní Zadáno 25.04.2023 19.05.2023 10:00
Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení
nadlimitní Zadáno 13.04.2023 24.05.2023 10:00
Velkoplošné opravy chodníků 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 17.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››