Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova městského kamerového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 01.04.2019 10:00
Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice“ – 0-tá a IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 13.03.2019 10:00
Chodník Pilské údolí Boskovice I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 20.02.2019 10:00
DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 09:00
Nemocnice Boskovice – Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180 kW
nadlimitní Zadáno 01.10.2018 02.11.2018 09:00
Zpracování PD na akci „Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 14.09.2018 10:00
Půdní vestavba sociálních bytů, Masarykovo nám. č.p. 29/28, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 14.08.2018 10:00
„Modernizace elektronické spisové služby a ekonomického systému města Boskovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 07.08.2018 10:00
"Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – vybavení učeben – AV technika a pomůcky, vybavení odborných učeben a dalších prostor školy nábytkem a zajištění konektivity
nadlimitní Zadáno 29.06.2018 13.08.2018 09:00
DODÁVKA HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 16.07.2018 10:00
Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice-Nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 12.06.2018 10:00
Pořízení nového IS platební terminál
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 31.05.2018 09:00
Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace, ul.Rovná Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 02.05.2018 10:00
Zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě „Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 16.04.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››