Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace „Technická infrastruktura a komunikace – Lokalita za nemocnicí“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 16.04.2018 10:00
Rozšíření vybavení stávající kuchyně a vybavení výdejny stravy MŠ Bílkova, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 03.04.2018 13:00
Dodávka vnitřního vybavení MŠ Bílkova, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 05.04.2018 09:00
Pořízení nového informačního systému Servicedesk, portálového řešení (DMS), informačního systému pro evidenci a správu IT majetku (Asset management) a potřebného HW/SW pro Město Boskovice
nadlimitní Zadáno 15.03.2018 20.04.2018 09:00
"Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání" stavební část
podlimitní Zadáno 15.03.2018 20.04.2018 10:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 14.03.2018 09:00
Oprava střechy zámeckého skleníku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 19.03.2018 10:00
Propojení ulic Nádražní a Štefánikova v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Velkoplošné opravy chodníků 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 14.03.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace investičního záměru stavby „Komunitní centrum s knihovnou"
podlimitní Zadáno 02.03.2018 20.03.2018 13:00
Rekonstrukce letního kina, Boskovice – hlediště – 2. etapa
podlimitní Zadáno 01.03.2018 19.03.2018 13:00
Rekonstrukce návsi v Mladkově
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 14.02.2018 10:00
Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice – Doubravy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 09.01.2018 10:00
NB – Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu včetně osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 15.01.2018 10:00
Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu čís. pop. 1295/3, Jiráskova ulice v Boskovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 10.11.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››