Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 27.11.2017 10:00
Pořízení nového objednávkového rezervačního a vyvolávacího informačního systému pro Město Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 30.10.2017 09:00
ZATIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A INFORMAČNÍHO CENTRA BOSKOVICKO
podlimitní Zadáno 13.10.2017 31.10.2017 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ OBJEKTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA BOSKOVICE
podlimitní Zadáno 02.10.2017 23.10.2017 10:00
DODÁVKA TIŠTĚNÉHO PERIODIKA MĚSTA BOSKOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 18.09.2017 10:00
DODÁVKA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU PRO MĚÚ BOSKOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 06.09.2017 13:00
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 13:00
NB – Rekonstrukce ohřevu TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 26.07.2017 10:00
Zpracování lesních hospodářských osnov – zařizovací obvod Boskovice
podlimitní Zadáno 29.06.2017 31.07.2017 10:00
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOSKOVICÍCH
nadlimitní Zadáno 29.06.2017 07.08.2017 10:00
DODÁVKA HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 14.06.2017 10:00
Oprava interiéru Sokolovny Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 19.07.2017 12:00
Oprava chodby 2. NP MěÚ Boskovice – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 08.06.2017 10:00
Izolační zeleň překladiště Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 23.05.2017 10:00
Parkování a chodník za FÚ-II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 10.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››