Profil zadavatele: Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
  • IČO: 62072871
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2022 29.11.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016