Veřejná zakázka: Část 4 - pasport mobiliáře města včetně separačních míst

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 128
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování pasportů města Boskovice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 - pasport mobiliáře města včetně separačních míst

Stručný popis předmětu:
Zpracování pasportu mobiliáře města včetně separačních míst.
Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1d Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4d této výzvy.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy