Veřejná zakázka: Část 2 – pasport místních komunikací a dopravního značení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 126
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování pasportů města Boskovice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – pasport místních komunikací a dopravního značení

Stručný popis předmětu:
Zpracování pasportu místních komunikací a dopravního značení. Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1b Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4b této výzvy.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy