Veřejná zakázka: Část 1 – pasport zeleně (včetně inventarizace stromů)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 125
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování pasportů města Boskovice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – pasport zeleně (včetně inventarizace stromů)

Stručný popis předmětu:
Zpracování pasportu zeleně včetně inventarizace stromů. Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1a Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4a této výzvy.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy