Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl DMBO 6382/2019Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování pasportů města Boskovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů na pozemcích ve vlastnictví zadavatele na katastrálním území Města Boskovice.

Jedná se o zpracování celkem 4 pasportů majetku města Boskovice:
- pasport zeleně (včetně inventarizace stromů),
- pasport místních komunikací a dopravního značení,
- pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti),
- pasport mobiliáře města včetně separačních míst.

Veškeré pasporty musí být zpracovány a předány jak v listinné tak i v elektronické podobě (v pdf a v digitální vektorové podobě ve vektorovém formátu ESRI SHP v souřadném systému S-JTSK včetně vyplněných tabulek atributů). Jedná se o státní souřadný systém, otevřený formát, který je kompatibilní s geografickým systémem zadavatele.


Zadavatel na základě těchto klíčových aktivit rozdělil veřejnou zakázku na čtyři části:
1. část – pasport zeleně (včetně inventarizace stromů)
2. část – pasport místních komunikací a dopravního značení
3. část - pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti)
4. část - pasport mobiliáře města včetně separačních míst

Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1a až 1d Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4a až 4d této výzvy (pro každou část).

Podrobněji jsou podmínky stanoveny ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, které jsou ke stažení.

Akce je spolufinancována z OPZ v rámci projektu Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města Boskovice; CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007402
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice
Kontakt: Lucie Kolářová
e-mail: lucie.kolarova@boskovice.cz
tel: 602 642 419
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.04.2019 10:00
Datum zahájení: 03.04.2019 17:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: