Veřejná zakázka: Zpracování PD na akci „Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P18V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 020/2018
Spisová značka: SMBO 13573/2018 OKT
Datum zahájení: 31.08.2018
Nabídku podat do: 14.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD na akci „Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění projekční a inženýrské činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za účelem zpracování:
a) Projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení (DUR)
b) Projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP)
c) Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, vč. soupisu prací a výkazu výměr (DZS)
Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Autorský dozor bude zabezpečován po dobu realizace stavby, a to na výzvu zadavatele. Předpokládaná doba výstavby je cca 14 měsíců. Výkon činnosti AD musí být zajištěn od podpisu smlouvy s dodavatelem stavby až do okamžiku odstranění posledních vad, nedodělků či jiných nedostatků stavby zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
Podrobněji je předmět plnění specifikován v zadávacích podmínkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Boskovice
 • IČO: 00279978
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 4/2
  68018 Boskovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634839

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky