Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EA architekti s.r.o.
IČO: 29194865
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 1 700 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 057 000,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 10.10.2018