Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Boskovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Boskovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba mostu u Šmelcovny
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2022 08.06.2022 08:00
Projektová a inženýrská práce pro novostavbu objektu sportovní haly v Boskovicích
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2022 02.06.2022 08:00
„Boskovice - ul. Na Skalce, stavební úpravy místní komunikace“
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2022 01.06.2022 09:00
Odpadové hospodářství a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích
nadlimitní Vyhodnoceno 30.11.2021 29.04.2022 10:00
Zpracování pasportů města Boskovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2019 29.04.2019 10:00
všechny zakázky