Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele TENDERA partners, s.r.o. [IČO: 08668477]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2023 13:29:09
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_ep.pdf (239.54 KB)
- 06a_Podklad pro světelně technické výpočty-VZD č. 2.pdf (1,023.79 KB)
- 06b_Podklad pro výpočet rušivého světla_VZD č. 2.docx (19.17 KB)