Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce komunikace ul. Milánovy
Odesílatel konecny@viaconsult.cz
Organizace odesílatele VIA Consult a.s. [IČO: 25084275]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2021 09:33:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 1_final.pdf (166.67 KB)