Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Odesílatel strya.sb@boskovice.cz
Organizace odesílatele Služby Boskovice,s.r.o. [IČO: 26944855]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2020 15:50:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace05.pdf (156.70 KB)