Veřejná zakázka: „Modernizace elektronické spisové služby a ekonomického systému města Boskovice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 110
Systémové číslo: P18V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 017/2018
Spisová značka: SMBO 10255/2018 OKT
Datum zahájení: 29.06.2018
Nabídku podat do: 07.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Modernizace elektronické spisové služby a ekonomického systému města Boskovice“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky je dodávka (instalace, implementace a customizace) rozšíření stávajícího systému spisové služby a ekonomického systému o následující funkcionality:
a) funkcionalita - podepisování a razítkování elektronickým podpisem
b) funkcionalita – konverzní server pro převod formátů dokumentů
c) funkcionalita - rozšíření stávající spisovny o elektronické skartační řízení
d) funkcionalita - skenovací linka s OCR
e) INM - inventarizace majetku včetně koncových zařízení.

Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí potřebných licencí, školení administrátorů a uživatelů, nákup koncových zařízení.

Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování servisní podpory a aktualizace dodávaného SW (servisní služby).

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Tato veřejná zakázka je spolufinancována prostřednictvím Integrovaného operačního programu dotace ze strukturálního fondu ERDF a dotace ze státního rozpočtu v rámci projektu „Modernizace infrastruktury TC Města Boskovice a pořízení nových IS“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003543

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Boskovice
 • IČO: 00279978
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 4/2
  68018 Boskovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634839

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky