Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AŽD Praha s.r.o.
IČO: 48029483
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 3 981 115,71 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 817 150,01 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2023