Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem je rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Boskovice, s cílem zvýšení energetické účinnosti a úspor energie. Podrobněji je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci.
Místo plnění: Blansko
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.boskovice.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.05.2023 10:00
Datum zahájení: 13.04.2023 09:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: