Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl DMBO 7911/2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice“ –I. etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci I. etapy – Klimatizace ve
3.NP, kdy bude instalována klimatizace v nejvyšším 3. podlažím budovy. Zakázka spočívá v osazení
kondenzační jednotky na podkladní betonové desce a podstavné modulární ocel. konstrukci, odkud bude
vedeno chladivo v ocelovém plném žlabu po fasádě do interiéru budovy. Součástí předmětu plnění je i
zaškolení obsluhy (min. 2 osob).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.boskovice.cz)
Kontakt: Martin Moučka
e-mail: martin.moucka@boskovice.cz
tel: 516488614
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.05.2021 09:00
Datum zahájení: 16.04.2021 08:56
Odpovědné zadávání: