Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace a chodníku na ulici Hybešova v Boskovicích, a to dle podrobné specifikace v Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci – projektové dokumentaci a v Příloze č. 4 k zadávací dokumentaci – výkazu výměr – tabulce pro stanovení nabídkové ceny. Podmínky plnění této veřejné zakázky vyplývají dále z návrhu smlouvy o dílo dle Přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci. Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že projektová dokumentace předkládaná v Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci zahrnuje komplexnější plnění, než je předmětem této veřejné zakázky – tím je pouze to plnění, které je podrobně vypsáno v Příloze č. 4 k zadávací dokumentaci – výkazu výměr – tabulce pro stanovení nabídkové ceny.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.boskovice.cz)
Kontakt: Michaela Žejšková
e-mail: michaela.zejskova@gmail.com
tel: 739029630
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 09.04.2021 10:00
Datum zahájení: 17.03.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: