Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele TENDERA partners, s.r.o. [IČO: 08668477]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2023 12:10:43
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3_ep.pdf (232.17 KB)