Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele TENDERA partners, s.r.o. [IČO: 08668477]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2023 18:17:05
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_ep.pdf (244.79 KB)
- 04a_Technické požadavky na návrh a provedení svítidel_rev.21.4.pdf (376.89 KB)