Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka kancelářských potřeb - 2021
Odesílatel Martin Moučka
Organizace odesílatele Město Boskovice [IČO: 00279978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2021 13:02:09
Číslo jednací ve SpSl DMBO 22323/2021
Předmět Výzva

Město Boskovice Vás vyzývá k podání nabídek na shora
uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou, dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a dle § 53 zákona.


Přílohy
- ZD_dodávka kancelářských potřeb - 2021_.pdf (546.52 KB)