Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Demolice a odstranění objektů bývalého hotelu Velen
Odesílatel Martin Moučka
Organizace odesílatele Město Boskovice [IČO: 00279978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2021 10:33:17
Číslo jednací ve SpSl DMBO 8921/2021
Předmět Výzva

Město Boskovice Vás vyzývá k podání nabídek na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v zjednodušeném podlimitním řízení.