Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
Odesílatel Michaela Žejšková
Organizace odesílatele Město Boskovice [IČO: 00279978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2021 13:33:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- 7_MeBo_Hybešova_stavební_DI č. 3.pdf (186.31 KB)