Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
Odesílatel Michaela Žejšková
Organizace odesílatele Město Boskovice [IČO: 00279978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 15:05:18
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- 6_MeBo_Hybešova_stavební_DI č. 2.pdf (190.95 KB)
- 6_MeBo_Hybešova_stavební_DI č. 2_hyb_dur_dsp_2020-D.1.4. SIT obnovy veřejného osvětlení.pdf (971.75 KB)
- 6_MeBo_Hybešova_stavební_DI č. 2_hyb_dur_dsp_2020-D.1.4.2. SIT uložení CETIN do chrániček.pdf (973.86 KB)