Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace
Odesílatel Michaela Žejšková
Organizace odesílatele Město Boskovice [IČO: 00279978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2021 14:24:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- 5_MeBo_Hybešova_stavební_DI č. 1.pdf (227.68 KB)
- 5_MeBo_Hybešova_stavební_DI č.1_příloha_hyb_dur_dsp_2020-D.1.1.2.c. VPR.pdf (766.25 KB)