Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace „NB – Revitalizace vnitřních veřejných prostor“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017 27.02.2017 13:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 13.02.2017 09:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Města Boskovice
podlimitní Zadáno 18.01.2017 06.02.2017 09:00
Stavební úpravy objektu – výměna oken a zateplení, Boskovice, Masarykovo nám. 29/28
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2016 21.09.2016 10:00
Boskovické stezky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 14.09.2016 13:00
Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2016 12.09.2016 10:00
Stavební úpravy-obřadní síň a zázemí, hřbitov Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2016 14.09.2016 10:00
NB - Stavební úpravy a interiér dětského odd. II.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 25.07.2016 10:00
Stavební úpravy chodby 2. NP MěÚ Boskovice – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 01.08.2016 09:00
DODÁVKA HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 27.07.2016 13:00
NB - rekonstrukce hlavních rozvodů elektro - poliklinika
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 21.06.2016 13:00
Rekonstrukce komunikace a chodníku, přeložka VO na ulici Hybešova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 20.06.2016 10:00
ZUŠ Boskovice – odvlhčení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 21.06.2016 09:00
Sportpark Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 24.06.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace „Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 07.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8  ››