Veřejná zakázka: Velkoplošné opravy chodníků 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11
Systémové číslo: P16V00000011
Spisová značka: SMBO 8048/2016 OKT
Počátek běhu lhůt: 14.05.2016
Nabídku podat do: 26.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Velkoplošné opravy chodníků 2016
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení velkoplošných oprav chodníků, a to:
1. Chodník kolem ZŠ nám.9.května(od ZUŠ po Jednotu)
2. Chodník Sokolská ul.(Smetanova –Tyršova)
3. Chodník Sokolská ul. (od Tyršova-KRAS- Jiráskova)
4. Chodník Sokolská ul. (od Vodní kolem Minervy po ul. Nádražní)
5. Chodník v sídlišti Pod Oborou (kolem BD Bílkova 46-48)
Velkoplošné opravy chodníků spočívají v odstranění stávajícího povrchu včetně obrubníků a podkladní vrstvy do 10 cm, zřízením nové podkladní vrstvy štěrku, osazení nových obrubníků a položení nové zámkové dlažby. Při provádění díla musí být dodrženy požadavky Vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Podrobněji uvedeno ve výzvě a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 595 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Boskovice
 • IČO: 00279978
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 4/2
  68018 Boskovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634839

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky